Realizacja projektu "Przyszłość w Twoich Rękach"
Dodane przez Jadwiga Kosarzycka dnia Wrzesień 25 2012 20:02:13

 

  articles: logo_NSS.jpg                            articles: logoplosnica.jpg                  articles: UE.JPG

Gmina Płośnica realizuje projekt pod nazwą „Przyszłość w Twoich Rękach”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Projekt skierowany jest do uczniów klasy IV, V i VI. Realizowany jest od października 2011r. Zajęcia odbywają się w małych grupach liczących do 8 osób, co gwarantuje indywidualne podejście do dziecka i skupienie się nauczyciela na potrzebach każdego ucznia.  Zostały zakupione materiały dydaktyczne, które są wykorzystywane na zajęciach z uczniami.

W ramach projektu prowadzone są dodatkowe zajęcia dla uczniów:

Projekt realizowany będzie do czerwca 2013r.